Home

Bij Florander worden leerlingen van de basisschool en de brugklas individueel en in groepen begeleid bij leer- en gedragsproblemen middels remedial teaching, coaching, bijles en huiswerkbegeleiding. Ik heb een prachtige praktijkruimte naast ons woonhuis, waar ik met de kinderen werk.

Veel kinderen met leerproblemen hebben een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Ons onderwijs is juist rationeel en auditief ingesteld. Twee verschillende systemen, dat botst. Zo ontstaan leer- en gedragsproblemen.

Met Florander werken aan een oplossing!

Het doel van mijn wijze van werken, is om het kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren. En het resultaat hiervan is dat het kind weer plezier krijgt in leren wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de motivatie van het kind. Dit doe ik met gebruik van meerdere methodes, zoals de Kernvisiemethode, Beeld en Breincoaching, Jungle memory, Cito in Beeld, Into bounce en Reken- / Spellingbootcamp.

Ik heb me bewust geschoold in een groot aanbod zodat ik ieder kind een passend aanbod kan bieden.

Sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen

Veel kinderen met leerproblemen ontwikkelen sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen. Dat is ook niet zo gek. Als je maanden, of soms jaren, niet voldoet aan wat het systeem van je wil, dan word je daar doodongelukkig van.

Veel van deze problemen verdwijnen tijdens de coachingssessies waarin we met de leerproblemen aan de slag gaan. Het kind ontdekt dat het een heleboel meer kan dan het zelf – en vaak ook zijn omgeving – dacht. De inspanningen die het kind doet leveren snel resultaat op, waardoor het kind zich sterker gaat voelen.

Daarnaast voorzie ik ook in een benadering waarbij ook sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen aangepakt kunnen worden. De ik ben oke training is geschikt voor ieder kind, en zeker voor sensitieve kinderen.